Írja alá a petíciót és követeljük együtt, hogy az EU-ban vessenek véget a gyerekekkel szembeni online szexuális visszaéléseknek!

Riasztó mértékben terjednek a gyerekek szexuális bántalmazással kapcsolatos anyagok. 2021-ben világszerte 29 millió bejelentés érkezett gyermekekkel szembeni online szexuális kizsákmányolás gyanújáról. Ezen változtatni kell.

Követeljük, hogy az Európai Unió vállaljon nemzetközi szinten vezető szerepet, és szavazza meg a most készülő javaslatot, melynek célja a gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések hatékonyabb megelőzése és visszaszorítása. Így tudjuk csak a gyerekek biztonságát megőrizni és igazságot szolgáltatni az érintetteknek.

A gyerekként online szexuális bántalmazást túlélők, szülők, tanárok, az egyes EU tagállamok, a cégek és mi, civil szervezetek azért fogtunk össze, hogy megelőzhetővé tegyük a gyermekekkel szembeni szexuális erőszakot. 

Együtt véget vethetünk és véget is kell vetnünk a gyerekek elleni szexuális erőszaknak Európában olyan törvények elfogadásával, amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a gyermekek online bántalmazását.

Azt akarjuk, hogy az EU fokozza a gyerekek szexuális zaklatásának túlélőit támogató és segítő erőfeszítéseit.

Ebből a célból:

Támogatjuk a Bizottság által 2022. május 11-én javasolt, a gyerekek szexuális zaklatásának megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendeletet, és felhívjuk a figyelmet annak mielőbbi elfogadására. Különösen a következőkre szólítunk fel:

  • el kell fogadni az online szolgáltatók számára javasolt azon kötelezettségeket, amelyek a gyerekekkel szembeni online szexuális visszaélések megelőzésére, felderítésére, bejelentésére és megszüntetésére vonatkoznak, hogy véget lehessen vetni a túlélők folyamatos újra áldozattá válásának, és lehetővé váljon az áldozatok megmentése a folyamatban lévő vagy fenyegető visszaélésektől;
  • létre kell hozni a gyerekek szexuális zaklatásának megelőzésére és leküzdésére javasolt uniós központot, amely felhatalmazást kap a túlélők hatékony segítségnyújtásának és támogatásának megkönnyítésére az Unió egész területén.

Felszólítjuk az EU-t, hogy a gyerekek szexuális zaklatása elleni küzdelemről szóló 2011. évi irányelv jövőbeli felülvizsgálatába foglalja bele a tagállamok kötelezettségeit:

  • biztosítsák, hogy hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre a gyerekek szexuális zaklatásának bejelentésére, és hogy hatékony nyomozati eszközöket alkalmazzanak az áldozatok azonosítása és a folyamatban lévő zaklatásokból való mielőbbi kimentése érdekében;
  • biztosítsák, hogy a gyerekek szexuális zaklatásával kapcsolatos ügyek büntetőjogi elévülési ideje a lehető legnagyobb mértékben meghosszabbodjon;
  • hivatalosan ismerjék el azokat a túlélőket, akik a gyerekek szexuális zaklatásának vagy kizsákmányolásának bármely formáját elszenvedték;
  • a múltbeli visszaélések elismerésével, újraértékelésével és bocsánatkérésével, valamint a jóvátétel formáival kapcsolatos legjobb nemzetközi normáknak és gyakorlatoknak való megfelelés.

A Justice kezdeményezés a Guido Fluri Alapítvány egész Európára kiterjedő kezdeményezése, míg a Call for Action az Európai Unió 27 tagállamára korlátozódó, az Európai Bizottság jogalkotási javaslatát támogató kezdeményezés.